Výrobní program

  • PERA

Pera těsná slouží ke spojení hřídele a náboje pomocí drážek, jež jsou v hřídeli i náboji vyfrézovány; do těchto drážek jsou pera vsazována a tím dochází k pevnému, ovšem kdykoliv rozebíratelnému spojení hřídele s nábojem.

PERA TĚSNÁ

a) zaoblená dle normy ČSN 02 2562 ( DIN 6885 forma A)
Vyrábíme ze všech druhů klínové oceli,kterou nabízíme .Pouze u  rozměru  2 x 2 se jedná o doprodej.Vyrábíme s mezní úchylkou (toleranci) h9 ,e7 či jinou mezní úchylku dle dohody a požadavku zákazníka.

b) nezaoblená dle normy ČSN 30 1382 ( DIN 6885 forma B)
Vyrábíme pouze dle ČSN 30 1382.12, přičemž číslice 1 za tečkou značí ocel taženou 12 050 podle ČSN 41 1600, číslice 2 za tečkou označuje mezní úchylku šířky pera a to v h 9.Pera těsná nezaoblená dle ČSN 30 1382.11 tedy s mezní úchylkou šířky e 7 vyrábíme pouze na základě  dohody a požadavku zákazníka.

PERA VÝMĚNNÁ

  • s 1 přídržným šroubem dle ČSN 02 2575 ( DIN 6885 forma C-zaoblené konce,forma D-rovné konce)
  • s 2 přídržnými šrouby dle ČSN 02 2570 
  • s 2 přídržnými šrouby a odtlačovacím závitem DIN 6885 forma E - zaoblené konce, forma F - rovné konce

KLÍNY

  • klíny drážkové s nosem dle ČSN 02 2514 (DIN 6887)

  • klíny drážkové bez nosu ČSN 02 2512 (DIN 6886  forma B-rovné konce)
  • klíny vsazené ČSN 02 2513

WOODRUFFOVA PERA  ČSN 30 1385 (DIN6888)

 

PŘEHLED PER A KLÍNKŮ

 

01 Pero těsné s mezními úchylkami šířky e 7 nebo h 9
dle normy ČSN 02 2562( DIN 6885 forma A)
02 Pero těsné nezaoblená (rovné)
dle normyČSN 30 1382 (DIN 6885 forma B)
03 Pero výměnné zaoblené s 1 přídržným šroubem dle ČSN 02 2575
(DIN 6885 forma C-zaoblené konce)
04 Pero výměnné nezaoblené s 1 přídržným šroubem dle DIN 6885 forma D
05 Pero výměnné zaoblené s 2 přídržnými šrouby dle ČSN 02 2570
(DIN 6885 forma E,tato norma obsahuje ještě otvor pro odtlačovací závit)
06

 Pero výměnné nezaoblené s 2 přídržnými šrouby+1 odtlačovací závit,dle DIN 6885 forma F

07  Klín drážkový s nosem dle normy ČSN 02 2514 (DIN 6887)

 

Podívejte se také na ceník per ZDE

 

Dovolujeme si Vás upozornit, že vyrábíme i nestandartní rozměry per z klínové oceli, kterou máme skladem určenou i k prodeji, a to na základě výkresové dokumentace předložené odběratelem s dohodou na dodacích podmínkách a ceně za hotový výrobek.