Pera těsná

Pera těsná 1

image010forma A ( zaoblené konce ),
forma B
( rovné konce ),
forma AB
( jeden konec zaoblený a druhý rovný ) – obdoba ČSN 02 2562 a ČSN 30 1382foto01Pera těsná s mezními úchylkami šířky e7 nebo h9 ČSN 02 2562 ( DIN 6885-1 a 2, forma A )
Vyrábíme u čtvercového průřezu v rozměrech 2 x 2 (šířka i výška s mezní úchylkou h 9 – rozměr 2x2 v omezeném množství) až do rozměru 50 (šířka s mezní úchylkou h 9) x 28 (výška s mezní úchylkou h 11) u obdélníkového průřezu; pera těsná s mezní úchylkou šířky e 7 vyrábíme na základě měření výchozí klínové oceli nebo broušením z tolerancí h9, z toho důvodu je cena za kus zvýšena o 10%.

foto02Pera těsná nezaoblená ČSN 30 1382.12 ( DIN 6885-1, forma B )
Vyrábíme pouze dle ČSN 30 1382.12, přičemž číslice 1 za tečkou značí ocel taženou 11 600( čti poznámku ) podle ČSN 41 1600, číslice 2 za tečkou označuje mezní úchylku šířky pera a to v h 9, pera těsná nezaoblená vyrábíme v rozměrech od 4 x 4 ( šířka i výška s mezní úchylkou h 9) u čtvercového průřezu a až do rozměru 22( šířka s mezní úchylkou h 9 ) x 14( výška s mezní úchylkou h 11 ), pera těsná nezaoblená uváděná v ČSN 30 1382 v rozměrech 2 x 2, 3 x 3, 4 x 4 v délkách od 6,5 do 9,5 pro jmenovitou hodnotu délky drážky ve hřídeli 8 a 10 v současné době nevyrábíme pera těsná nezaoblená dle ČSN 30 1382.11 tedy s mezní úchylkou šířky e 7 vyrábíme na základě měření klínové oceli nebo broušením z tolerancí h9, takže i zde je cena za kus zvýšena o 10%.