Nezávazná poptávka

Produkty

Produkty dodávané ferostarem

Produkty dodávané Ferostarem s. r. o., tedy klínová ocel (po nadělení na patřičné délky), pera těsná, výměnná, pera Woodruffova, ploché (ploské) a drážkové klíny s nosem, ploché (ploské) a drážkové klíny bez nosu a klíny vsazené slouží ke spojení hřídele a náboje pomocí drážek, jež jsou pro tento účel v hřídeli i náboji vyfrézovány; do těchto drážek jsou pera, popřípadě klíny  vsazovány a tím dochází k pevnému, ovšem kdykoliv rozebíratelného spojení hřídele s nábojem.

Produkty na zakázku

Dovolujeme si rovněž upozornit, že produkujeme na zakázku i netradiční rozměry per a klínů vycházející ovšem z klínové oceli, kterou máme skladem na výrobu našich produktů (netýká se tedy Woodruffových per), popřípadě určenou i k prodeji a to na základě dodané výkresové dokumentace odběratelem s dohodou na dodacích podmínkách a ceně za hotový produkt. 

Podle DIN 6880 byl stanoven jako běžný materiál pro klínovou ocel druh C 45+C, tedy tažený za studena (12 050), který plně nahrazuje dříve uváděné 
oceli St 50 (11 500) a St 60 (11 600).
Minimální pevnost u oceli C 45+C bude v každém případě dosažena a při
výměně materiálů (tedy C 45 za St 50 a St 60) nevzniknou žádné nevýhody
pro uživatele. 

Tabulka hodnot po tažení za studena

K dokreslení zde uvádíme hodnoty, které by materiál měl mít v souladu s normami. Použili jsme část tabulky oceli 12 050 dle ČSN 41 2050 ohledně chemického složení a část tabulky s hodnotami, jež má ocel po tažení za studena.
© 2024 FEROSTAR, s.r.o. | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů
chevron-right-circle