Nezávazná poptávka

Pera těsná

/
Produkty
/
Pera těsná

Pera těsná

Pera těsná slouží ke spojení hřídele a náboje pomocí drážek, jež jsou v hřídeli náboji vyfrézovány; do těchto drážek jsou pera vsazována a tím dochází k pevnému, ovšem kdykoliv rozebíratelnému spojení hřídele s nábojem.

Zaoblená dle normy ČSN 02 2562

(DIN 6885 forma A)

Vyrábíme ze všech druhů klínové oceli, kterou nabízíme. Pouze u rozměru 2 x 2 se jedná o doprodej. Vyrábíme s mezní úchylkou (toleranci) h9 ,e7 či jinou mezní úchylku dle dohody a požadavku zákazníka.

Nezaoblená dle normy ČSN 30 1382

(DIN 6885 forma B)

Vyrábíme pouze dle ČSN 30 1382.12, přičemž číslice 1 za tečkou značí ocel taženou 12 050 podle ČSN 41 1600, číslice 2 za tečkou označuje mezní úchylku šířky pera a to v h 9.Pera těsná nezaoblená dle ČSN 30 1382.11 tedy s mezní úchylkou šířky e 7 vyrábíme pouze na základě dohody a požadavku zákazníka.

Pera těsná

DIN 6885 forma A – zaoblené konce, ČSN 022562
DIN 6885 forma B - rovné konce, ČSN 30 1382.12
DIN 6885 forma AB – jeden konec rovný, jeden zaoblený
FEROSTAR - český výrobce per a klínů - Pera těsná
FEROSTAR - český výrobce per a klínů - Pera těsná

Pera těsná 2

DIN 6885 forma AS - zaoblené konce + otvor pro odtlačovací šroub
DIN 6885 forma BS - rovné konce + otvor pro odtlačovací šroub
DIN 6885 forma ABS - jeden konec zaoblený a druhý rovný + otvor pro odtlačovací šroub
FEROSTAR - český výrobce per a klínů - Pera těsná
FEROSTAR - český výrobce per a klínů - Pera těsná
© 2024 FEROSTAR, s.r.o. | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů
arrow-down-circlechevron-right-circle